top of page

​กำไรไม่ต้องจ่ายภาษีแถมขอคืนได้อีกต่างหาก

เหมาะกับคนที่มีฐานภาษีต่ำกว่า 20%

  • พื้นฐานการเลือกลงทุนในสิ่งต่างๆเช่น หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม ฯลฯ
  • การคัดหุ้นปันผล
  • การขอภาษีคืน
  • การลดภาษีด้วยกองทุน LTF RMF ประกัน และการลงทุนที่รัฐสนับสนุน
  • วิธีการ เริ่มต้น หลักคิด แนวคิด การคำนวณอย่างง่ายแต่ได้ผล
  • แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และที่เป็นโทษกับการลงทุน
  • การหาธุรกิจที่ดีเพื่อการลงทุน
bottom of page